obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Leokadia Spustek Telefon: tel. (084) 686-25-11 w.42 fax. (084) 686-13-70
Obowiązki: - wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego; - zamieszczanie pod treścią aktów stanu cywilnego przypisków; - prowadzenie dla aktów stanu cywilnego akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego; - dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych o zdarzeniach, które nastąpiły po ich sporządzeniu.
1
Zdzisława Kobel Telefon: tel. (084) 686-96-58 fax. (084) 686-96-65
Email:
Obowiązki: - przyjmowanie i załatwianie zgłoszeń meldunkowych pobytu stałego i czasowego; - dokonywanie potwierdzeń zapisów meldunkowych w prowadzonej dokumentacji z zakresu ewidencji ludności; - wydawanie poświadczeń zamieszkania zgodnie z KOM; - przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących spraw ewidencji ludności; - obsługa systemu teletransmisyjnego polegającego na przysyłaniu danych zawartych w formularzach dot. wydawania dowodów osobistych do Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie.
2
Urszula Łońska Telefon: tel. (084) 686-96-59 fax. (084) 686-96-65
Email:
Obowiązki: - przyjmowanie i załatwianie zgłoszeń meldunkowych pobytu stałego i czasowego; - dokonywanie potwierdzeń zapisów meldunkowych w prowadzonej dokumentacji z zakresu ewidencji ludności; - wydawanie poświadczeń zamieszkania zgodnie z KOM; - przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących spraw ewidencji ludności; - obsługa systemu teletransmisyjnego polegającego na przysyłaniu danych zawartych w formularzach dot. wydawania dowodów osobistych do Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie.
3
Teresa Hysa Telefon: tel. (084) 686-96-60 fax. (084) 686-96-65
Email:
Obowiązki: - przyjmowanie i załatwianie zgłoszeń meldunkowych pobytu stałego i czasowego; - dokonywanie potwierdzeń zapisów meldunkowych w prowadzonej dokumentacji z zakresu ewidencji ludności; - wydawanie poświadczeń zamieszkania zgodnie z KOM; - przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących spraw ewidencji ludności; - obsługa systemu teletransmisyjnego polegającego na przysyłaniu danych zawartych w formularzach dot. wydawania dowodów osobistych do Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie.
4
Mariola Kupryjaniuk Telefon: tel. (084) 686-96-55 fax. (084) 686-96-65
Email:
Godziny przyjęć: sobota: 8.00 - 12.00 - dotyczy wyłącznie sporządzenia aktów zgonu (w szczególnych przypadkach Urząd zastrzega sobie możliwość zmiany godzin dyżuru)
Obowiązki: - przyjmowanie od osób zamierzających zawrzeć małżeństwo pisemnego zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających małżeństwo; - odbieranie oświadczeń od osób zawierających małżeństwo, że wstępują ze sobą w związek małżeński; - wydawanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego okresu oczekiwania; - wydawanie zaświadczeń i decyzji administracyjnych z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego; - wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej dla obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą; - współdziałanie z innymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami.
5
Jolanta Łukasik Telefon: tel. (084) 686-96-56 fax. (084) 686-96-65
Godziny przyjęć: sobota: 8.00 - 12.00 - dotyczy wyłącznie sporządzenia aktów zgonu (w szczególnych przypadkach Urząd zastrzega sobie możliwość zmiany godzin dyżuru)
Obowiązki: - przyjmowanie od osób zamierzających zawrzeć małżeństwo pisemnego zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających małżeństwo; - odbieranie oświadczeń od osób zawierających małżeństwo, że wstępują ze sobą w związek małżeński; - wydawanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego okresu oczekiwania; - wydawanie zaświadczeń i decyzji administracyjnych z zakresu prawa o aktach stanu cywilnego; - wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej dla obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą; - współdziałanie z innymi organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami.
6