Obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Iwona Kowal Telefon: tel. 84 686 96 21 fax. 84 686 96 65
Email:
Obowiązki: zapewnienie obsługi zebrań, Komisji Rady Miasta, sesji Rady Miasta, posiedzeń Przewodniczącego Rady Miasta oraz Klubów Radnych, załatwienie skarg i wniosków komisji i radnych Rady Miasta, przygotowanie dokumentacji oraz projektów uchwał Rady, wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Rady Miasta, Burmistrza Miasta, ławników do sądów powszechnych, Rad osiedli i innych.
1
Damian Nizio Telefon: tel. 84 686-96-20
Email:
Obowiązki: zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej i technicznej zebrań i posiedzeń Komisji Rady Miasta i sesji, prawidłowego i terminowego przygotowania materiałów na sesje Rady Miasta i komisji Rady; prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych Rady Miasta; czuwanie nad terminowym załatwianiem wniosków komisji Rady i interpelacji radnych; współpraca z Radami Osiedlowymi; wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego, Prezydenta RP, samorządu terytorialnego, Rady Miasta, Burmistrza Miasta, ławników do sądów powszechnych, Rad Osiedli i innych; opracowywanie informacji publicznych oraz innych informacji z zakresu przedmiotowego objętego zadaniami Biura, przeznaczonych do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Biuletynu Informacji Publicznej lub portalu internetowym gminy i przekazywanie tych informacji do publikacji.
2
Magdalena ĆMil Telefon: tel. 846869621
Email:
3