obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Sławomir Bździuch Telefon: tel. (084) 686-96-92 tel. (084) 686-96-96 fax. (084) 686-96-65
Email:
Obowiązki: - wykonywanie zadań związanych z potrzebą uzupełnienia sił zbrojnych; - udział w przygotowaniu poboru i jego przeprowadzenie; - przeprowadzenie rejestracji przedpoborowych; - wydawanie decyzji dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową o uznaniu za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny; - współpraca z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym i Wojskową Komendą Uzupełnień; - prowadzenie rejestru świadczeń osobistych i rzeczowych; - współdziałanie z policją w sprawie doprowadzania poborowych przed Komisję Poborową; - prowadzenie kancelarii tajnej; - prowadzenie spraw związanych z obronnością miasta.
1