obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Bogdan Zwoliński Telefon: tel. 84 686 02 26
Email:
Obowiązki: Komendant - kierując działalnością Straży: - podejmuje decyzje i wydaje polecenia mające na celu zapewnienie prawidłowej realizacji zadań; - rozpatruje i podejmuje decyzje w sprawach zastrzeżonych do osobistej aprobaty; - sprawuje ogólny nadzór nad prawidłowością wykonywania zadań przez pracowników Straży; - rozpatruje lub przekazuje do rozpatrzenia właściwym pracownikom wszystkie sprawy wpływające do Straży; - kieruje bieżącymi sprawami Straży; - zapewnia warunki do sprawnej organizacji Straży oraz jej praworządnego i racjonalnego działania.
1
Sławomir Nizio Telefon: tel. 84 686 02 26
Email:
Obowiązki: Do obowiązków strażnika należy: - przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych; - poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej; - zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej; - podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi; - zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami; - stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych; - zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.
2
Janusz Weremiuk Telefon: tel. 84 686 02 26
Email:
Obowiązki: Do obowiązków strażnika należy: - przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych; - poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej; - zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej; - podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi; - zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami; - stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych; - zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.
3
Jerzy Banach Telefon: tel. 84 686 02 26
Email:
Obowiązki: Do obowiązków strażnika należy: - przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych; - poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej; - zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej; - podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi; - zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami; - stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych; - zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.
4
Andrzej Sokal Telefon: tel. 84 686 02 26
Email:
Obowiązki: Do obowiązków strażnika należy: - przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych; - poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej; - zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej; - podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi; - zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami; - stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych; - zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.
5
Paweł Michalewski Telefon: tel. 84 686 02 26
Email:
Obowiązki: Do obowiązków strażnika należy: - przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych; - poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej; - zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej; - podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi; - zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami; - stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych; - zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.
6
Paulin Czerw Telefon: tel. 84 686 02 26
Email:
Obowiązki: Do obowiązków strażnika należy: - przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych; - poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej; - zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej; - podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi; - zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami; - stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych; - zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.
7