Obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Joanna Schodzińska Telefon: tel. 084 686 96 06 fax. 084 686 96 65
Email:
Obowiązki: - sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok następny oraz sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni; - analiza obszarów ryzyka w zakresie działania jednostki; - przeprowadzanie audytów wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Biłgoraj oraz w jednostkach organizacyjnych Miasta Biłgoraj; - przeprowadzanie audytu wewnętrznego poza planem audytu; - wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków, mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki; - przeprowadzanie czynności sprawdzających, polegających na dokonaniu oceny działań jednostki podjętych w celu realizacji zaleceń zawartych w sprawozdaniu; - opracowywanie pisemnych procedur audytu wewnetrznego; - współpraca z audytorami zewnętrznymi i zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi.
1